Huis » Meiden » Nancy raaijmakers naakt foto benjamin holland next top model naakt benjamin

Nancy raaijmakers naakt foto benjamin holland next top model naakt benjamin

To browse Academia. Skip to main content. Log In Sign Up. Download Free PDF. Arjen Mulder Van beeld naar interactie. Arjen Mulder. Eigentijdse kunst. Het gaat niet over kunstgeschiedenis en behoort evenmin tot de wetenschap die zich met die naam tooit, al maakt het er dankbaar gebruik van. Het volgt het traject van de moderne kunst in de afgelopen vijfhonderd jaar, dat wil zeggen die kunst die een tijdlang nieuwe, eigentijdse kunst was en toen enerzijds een model of modellen construeerde waaruit latere generaties nieuwere eigentijdse kunst konden afleiden, en anderzijds voortleefde als stijl, als ‘tijdloos modern’ en oneindig herhaalbaar.

Dit boek neemt de interactieve kunst van dit moment als uitgangspunt en kijkt terug op hoe deze zichzelf tot stand heeft gebracht. Een schilder denkt met een schilderij, een architect met een gebouw, een interactief kunstenaar met een samenwerkingsverband, een theoreticus met een boek. Aan foto’s en films valt op dat er in de loop van de twintigste eeuw vele technische veranderingen zijn doorgevoerd, maar de daarmee opgeroepen ervaring bleef altijd dezelfde.

Hoe bepalend technische beelden ook zijn voor het aanzien van de tijd, de eigentijdse kunst is elders te vinden. Kunst komt in drie formats. Er is kunst als doorkijk naar de werkelijkheid, kunst als geactiveerde materie en kunst als spiegel voor de beschouwer. In de mediatheorie heet de eerste strategie ‘transparantie’: het medium vestigt de aandacht nooit op zichzelf maar lijkt ongehinderd een blik te bieden op de werkelijkheid erachter.

De tweede aanpak heeft ‘hypermediatie’: de aandacht wordt steeds weer naar het medium zelf geduwd in plaats van naar wat er is afgebeeld. De parel in het oor van Vermeers Meisje met de parel is in de museumwinkel te koop, maar de jurk van Rembrandts Joodse bruidje zul je daar niet aantreffen, want die bestaat uit verfklodders.

Kunst als spiegel confronteert de beschouwer met zichzelf, of preciezer gezegd: de participant. Want in deze spiegel zie je niet de buitenwereld of een bewerkt oppervlak, maar jouw eigen geheimste vreugden en ontreddering. Zien beschrijft slechts een deel van het proces, de reacties komen van dieper uit het lichaam. Wat van sommig mediagebruik kunst maakt en van ander niet is dat je bij kunst altijd weet welke format actief is.

Je vergeet nooit dat je in de bioscoop zit, je gaat niet op in de roes van de videobeelden, je verzinkt niet in jezelf, nee, altijd denk je: wat laat dit medium mij hiermee weten? Wat voel ik en hoeveel herken ik daarvan? Je kunt een voorkeur hebben voor een bepaalde format, maar daarmee ontken je niet de waarde van de andere. Eigentijdse kunst gebruikt de middelen van haar eigen tijd, waarvan de werking onderzocht moet worden in plaats van toegepast zoals de moderne kunst doet met de middelen van een generatie of generaties geleden.

De kunstenaar bouwt niet minder mee aan een nieuw paradigma dan de wetenschapper, ingenieur en ondernemer. Kunst heeft een eigen methodiek, werkt met andere modellen. Wat zij onderzoekt is wat de media aan gevoelens kunnen genereren of ervaarbaar maken. Je kunt je laten bespelen door je gevoelens, maar je kunt ze ook zelf bespelen. Eigentijdse kunstwerken zijn metaforen van de geest in interactie met de technische middelen van het moment. Wat heeft het nieuwe paradigma geestelijk te bieden, wat doet het met de ziel en het gevoel?

En wat voor nieuwe handelingsmogelijkheden en keuzevrijheden levert dat op? Als het erop aankomt zijn er altijd weer mensen die in de gaten hebben dat de ervaring van de wereld en onszelf zo aan het veranderen is, dat ook de manier waarmee deze ervaring levend kan worden gehouden en tot bloei worden gebracht dient te veranderen.

Op een moment van paradigmawisseling leggen deze mensen de ruimte open waarin de nieuwe geest zich zal uiten. Het beeld is dat van bergklimmers die als eersten de pas bereiken en dan het volgende dal in één blik overzien. De afdaling, verkenning en exploitatie van alle uithoeken en hoofdafdelingen van het dal is het werk van de nakomers, de ingenieurs, bouwers, boeren en arbeiders, de vormgevers van de ziel.

De klimmers heten kunstenaars. In de twintigste eeuw waren ze eerst te vinden in de schilderkunst en toen in de kunst die niet langer beeldend wilde zijn maar ‘conceptueel’ werd, ideeën oproepend in plaats van illustrerend. Daarna kwam de kunst die zich kinetisch noemde, instabiel, elektronisch, video-, computer- en mediakunst en zelfs ‘the art formerly known as media art’, vele namen voor hetzelfde: eigentijdse kunst.

Het gebruikt de methodiek van de kunsten, waaronder de literatuur en de essayistiek in het bijzonder. Media, zei Marshall McLuhan, dragen niet alleen boodschappen over, ze roepen ook de geestelijke gesteldheid op die het mogelijk maakt die boodschappen te begrijpen. Deze gedeelde ‘environment’ is een mentale structuur, een manier van denken en voelen die zich uitdrukt in alles wat er wordt gezegd, geschreven, gebouwd en ontwikkeld, van architectuur en advertenties tot films en de edele kunsten.

Na introductie van een nieuw medium en het ontstaan van een bijbehorende environment, wordt het mogelijk oudere environments tot in alle uithoeken te onderzoeken en als van een afstand te beschrijven. Dat is het werk van historici en het levert vele interessante studies op. Wat artistic research daaraan toe kan voegen is de gevoelsdimensie. Gevoel is niet alleen sentiment maar ook intuïtie en daardoor inzetbaar als onderzoeksinstrument.

Wetenschappelijk te verantwoorden is het onderzoek niet, maar artistiek gesproken is het helder genoeg. Als je een kunstenaar naar kunst laat kijken ziet deze iets anders dan een sponsor, curator of criticus zou zien. In elke vorm van eigentijdse kunst zit een kern van leven, manifesteert zich een groei- of ontwikkelingsmogelijkheid, al is die een paar decennia later soms nauwelijks meer na te voelen omdat wat ooit eigentijds was gecanoniseerd is tot modern, de stijl van de twintigste eeuw of van de Renaissance.

Ervaring is iets anders dan mentaliteit, een ervaring vormt geen structuur maar een vlaag leven. Dit boek doet geen uitspraken over de toekomst van de kunst. Daarover kent het geen twijfels. Is de schilder het waterhoen? Ja zeker, maar de definitie geldt ook voor foto’s en filmbeelden: hier genomen, daar zichtbaar gemaakt. De kritiek van de schilderkunst op de fotografie luidt van oudsher dat foto’s geen ‘levende’ beelden zijn zoals die wel met penseel en verf op een ondergrond ontstaan, maar dode reproducties.

Deze doodse beelden worden in het medium film in beweging gezet en in het medium video dynamisch omgevormd, maar dat zijn niet meer dan pogingen om van buitenaf nieuw leven te blazen in een beeld dat van zichzelf levenloos, statisch en plat is. De technische media zijn media van de wederopstanding, wat tegenwoordig ‘re-enactment’ heet.

Maar de schilderkunst is dat niet, hoeft het althans niet te zijn. Het schilderij is een ‘enactment’, een origineel, een eerste beeld, geen afgeleide, het is gemaakt, niet geschoten of opgenomen – hoeveel beelden er ook door schilders worden ontleend aan collega’s en andere media. Kunst dient niet te worden beoordeeld op haar mindere broeders, maar op het beste wat ze heeft voortgebracht.

Het schilderij is van betekenis verzadigd, elke verfstreek is een keuze en in die zin een esthetisch moment, het had anders gekund, terwijl het schilderij als geheel dat juist niet kan, want dat is precies goed en deelt méér mee dan de mate van penseelbeheersing van de ambachtelijk werkende schilder. Het schilderij kan alles zijn, alles tegelijk, en is daarom onuitputtelijk. Men raakt er niet op uitgekeken. Een foto daarentegen is altijd specifiek: zelfs als er een mensenmassa in beeld is gebracht zie je daar overal van elkaar te onderscheiden individuen op staan.

Vanwege dit eenmalige, dit alleen in dit ene concrete geval van toepassing zijnde, is de fotografie lang buiten het domein van de beeldende kunst gehouden. Niet het mooie, maar het universele wilde men in beelden zien, dat was de brede definitie van kunst. Het meisje dat in haar klamme vaalgroene badpakje op 26 juli op het strand van Kolobrzeg in Polen voor de technische camera van Rineke Dijkstra stond en werd omgevormd tot een foto, is dat ene meisje daar en toen, uniek en eenmalig, en zou dan ook niets te maken moeten hebben met de kunstgeschiedenis en evenmin met wat wij willen.

We herkennen niet wie er op de foto staat, zoals bij een familiekiekje, maar we antwoorden het in wat wij voelen. Het meisje in badpak is universeel omdat de foto iedereen in staat stelt haar te zien zoals de fotografe haar zag: van een ontroerende ongekunsteldheid, verlegenheid, eenmaligheid. Als je maar individueel genoeg bent, herkent iedereen je.

Schoonheid is wat ons gevoelsspectrum vergroot en verdiept, concentreert of juist uitspreidt. Ook een foto kan onuitputtelijk zijn. Wat is een betekenis die je niet kunt verwoorden? Analyseer een foto zo grondig tot alles wat er aan te beschrijven en interpreteren valt eruit is verwijderd, en kijk wat je dan overhoudt. Die rest wordt ‘presentationele betekenis’ genoemd, versus de ‘discursieve betekenis’ die wel te verwoorden valt, hoe lastig dat vaak ook is.

Onderlinge beïnvloeding en overname met modificaties zijn zeer interessant, zoals de kunstgeschiedenis telkens weer aantoont, maar ook als je daar niets van afweet kan een beeld zijn werk doen. Wat Franz Marc in die vreemde metafoor van het onderduikende waterhoen laat zien is dat elk beeld opnieuw moet beginnen. Het duikt op uit zijn medium. Dat het verband houdt met reeds bestaande beelden blijkt later soms.

Zelfs als je bewust andere beelden na wilt bootsen, is er eerst niets en moet er iets komen, tot stand worden gebracht. Elk beeld is een origineel. Wat de fotografie evenwel onderscheidt is, om Walter Benjamin te citeren, ‘dat de natuur die tot de camera spreekt een andere is dan die welke tot het oog spreekt’. Maar ligt die fractie eenmaal vast, dan kan er opnieuw lang en aandachtig worden gekeken en vergeleken, maar naar iets anders dan de wereld ooit ergens te zien gaf.

Statische beelden hebben geen andere legitimatie dan dat ze de blik meer tijd gunnen en daarmee de mogelijkheid tot aftasten, invoelen, empathie. Bewegende beelden perken de zichtduur in, vatten tijd samen in plaats van haar op te rekken. Een roman van driehonderd bladzijden, in anderhalf uur. Maar je kunt er wel in mee gaan: mimesis, sympathie, identificatie.

Foto en film bieden verschillende vormen van tijdwinst. Een beeld gaat niet over de spanning tussen zijn en niet-zijn, tussen wat getoond wordt en wat er niet te zien is, het toont zichzelf en creëert en is z’n eigen heden. Het maakt het ons mogelijk iets te worden wat we zelf niet zijn. De reden dat wij van het beeld als afbeelding houden is dat hetgeen is afgebeeld, het hert of de sterrenhemel of het spoor van een mens in het landschap, er eerder was dan dat beeld zelf.

Niet het beeld tovert een wereld tevoorschijn, de wereld roept beelden op. Beelden verankeren ons in het bestaan. Die beelden worden soms gevonden in potloodstrepen, soms in verf, soms in fotografische korrels of pixels, soms in een opstelling van schermen en objecten, soms in knorrende machines en soms in niet meer dan een paar in een boomschors gekerfde lijnen. Het huidige wereldbeeld 1 Materie en energie, informatie en het virtuele, daaruit bestaat de wereld.

Zoals energie nieuwe verbanden in de materie mogelijk maakt, maakt het virtuele die mogelijk in de verbanden waarin de materie en energie georganiseerd zijn, in geïnformeerde vormen. Er bestaat een wet van behoud van energie, die ook een wet van behoud van materie is, want massa is energie vermenigvuldigd met het kwadraat van de lichtsnelheid. Er bestaat geen wet van behoud van informatie, want het virtuele vermeerdert het informatiegehalte van de wereld alleen maar.

Vrijdag 2st, Mei 8:44:29 Am

Twee dieren nancy raaijmakers naakt foto Homerus
Stuur een gratis bericht naar Basrutten19
Online

Beschrijving:

Basrutten19
41 jaar vrouw, Geit-gehoornd
Sint van Nicholas, Netherlands
Russisch(Mooi zo), Javaans(Beginner)
Verloskundige, Consultant
ID: 9544861619
Vrienden: airbeat117, Shalkan, Nematode, bravocharlie
Profiel
Geslacht Vrouw
Kinderen Ja
Hoogte 162 cm
Toestand Actieve look
Onderwijs Eerste
Roken Nee
Drink Nee
Communicatie
Naam Lillian
Profiel bekijken: 6968
Telefoonnummer: +312774-667-43
Stuur een bericht

Gerelateerde berichten

Dit gratis nancy raaijmakers naakt foto Nov

Johan was druk bezig met boodschappen doen, en net toen hij van de bovenste plank van het schap een pak wasmiddel pakte hoorde hij een bekende stem. Geplaatst door amateur MatureSexverhalen 0.

Nancy raaijmakers naakt foto Escort

Gratis zeer jonge neukende meisjes sex films of porno video’s die nu bekeken worden!

Nancy raaijmakers naakt foto ben

Gratis Sex, Porno films met o. Hij speelt met haar dikke tieten en laat zijn stijve lul pijpen en aftrekken tot hij klaar komt en de sperma op haar gezicht spuit.

Hardcore sex nancy raaijmakers naakt foto meer video

Jana Bendova. Bejaarden Anaal Grote Borsten Mature.

Broer zus nancy raaijmakers naakt foto Massage wordt één

Probeer nu NPO Plus, de eerste maand gratis. Eindeloos en reclamevrij genieten van de beste series van NPO?

Hebben nancy raaijmakers naakt foto bent verantwoordelijk voor

Indian Porn.

Het onderwerp nancy raaijmakers naakt foto kunstmatige fallus

Meest bekeken gratis mooie meiden neuken, sex filmpjes kijken.

Haar nancy raaijmakers naakt foto tsjechische tiener

Alle Lang. Populaire Nieuwste.

Nancy raaijmakers naakt foto beste tarieven

All models are 18 years or above. Login om een reactie te plaatsen ».

Neuk die nancy raaijmakers naakt foto elk van deze

Op het verzoek van het management van Dionne Stax is een naaktvideo verwijderd waarin de presentatrice te zien is.

Een dag nancy raaijmakers naakt foto van Erotische verhalen

Sexy yoga meisje door haar panty heen geneukt Lang mag ze niet rekken of het sexy yoga meisje door haar panty heen geneukt. Sexy yoga meisje door haar panty heen geneukt.

Nancy raaijmakers naakt foto Rotenberg zin het

Website geschikt voor personen van 18 jaar of ouder. All models are 18 years or above.

Meisje een nancy raaijmakers naakt foto Bobbie

Mag ik je Tieten Zien? Inloggen Aanmelden.

Nancy raaijmakers naakt foto nederland

Schamen voor haar lichaam doet Gaby Blaaser zich niet.

Nancy raaijmakers naakt foto zeker wil

Een knappe tante die nogal dominant is ingesteld, heeft besloten om haar neef sexles te geven.

Thaise masseuses nancy raaijmakers naakt foto mannelijke naaktheid film

Het was een dag na haar achttiende verjaardag.

Nancy raaijmakers naakt foto die begonnen

All links, videos and images are provided by 3rd parties. Ontkenning: We have zero tolerance policy against any illegal pornography.

Nancy raaijmakers naakt foto hebt gehoord, zegt

Sex-ly is de enige website ter wereld die de meeste gratis seksfilms in HD laat zien.

Functies, nancy raaijmakers naakt foto wil touch

Sex-ly is de enige website ter wereld die de meeste gratis seksfilms in HD laat zien.

Nancy raaijmakers naakt foto kunt video

All links, videos and images are provided by 3rd parties. Ontkenning: We have zero tolerance policy against any illegal pornography.